Şiirdefteri - TURNALAR

TURNALAR

Haber verin turnalar!
Haber var mıdır ondan?
Kanatlanın  turnalar!
Burnumda tüter çoktan.

Beklerim gelmez oldu.
Zaman geçmek bilmez oldu.
Gözümdeki yaş kurudu.
Yüreğim yandı kavruldu.

Selam söyleyin turnalar!
Yarime benden bahsedin.
Tez gidelim turnalar!
Yarim beni terketmesin.

                          Hülya ÇAVUŞ 
Hülya